Angelika Hermawan

Examensarbetare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Forskningsprogram: Cancerimmunterapi; Forskargrupp Magnus Essand

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Examensarbetare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Forskningsprogram: Vaskulärbiologi; Forskargrupp Anna Dimberg

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09