Nikolina Nordin

Doktorand vid Institutionen för ABM, Doktorander

E-post:
nikolina.nordin[AT-tecken]abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är forskarstudent i bibliotek-och informationsvetenskap på Uppsala universitet och anställd doktorand på Södertörns högskola. Jag ingår i den nationella forskarskolan ReSource: Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer.


I mitt avhandlingsprojekt "Paths to reading: exploring young people’s participation in digital reading communities" kommer jag att undersöka unga personers erfarenheter av att använda digitala medier för boktips och gemenskap.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nikolina Nordin
Senast uppdaterad: 2021-03-09