Emmeline Laszlo Ambjörnsson

Biträdande universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
emmeline.laszlo.ambjornsson[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Jag är fil.dr. och biträdande lektor i kulturgeografi vid Kulturgeografiska institutionen, Campus Gotland. Jag är intresserad av tvärvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning om hållbarhet, naturresursförvaltning, styrning, planering och policy, framförallt i relation till genus och intersektionella maktrelationer.

Jag disputerade i kulturgeografi vid Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Jag har även arbetat vid Institutionen för geografi vid Umeå universitet. Sedan 2023 arbetar jag som biträdande lektor vid Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet, Campus Gotland.

Jag är framförallt intresserad av tvärvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning om hållbarhet, naturresursförvaltning, styrning, planering och policy. I relation till dessa teman är jag specialiserad mot feministisk forskning om kopplingen mellan genus, makt och miljö. Jag är teoretiskt och metodologiskt intresserad och har en poststrukturell förståelse av genus som relationella, rumsliga, intersektionella och performativa processer.

Min forskning har publicerats i tidskrifter som Gender, Place & Culture, Environment and Planning C: Government and Policy, Scandinavian Journal of Forest Research, Forest Policy and Economics och Ambio.

Jag har undervisat på universitetsprogram och kurser i kulturgeografi, geografi och planering på både kandidat- och masternivå. För närvarande undervisar jag på kandidatprogrammet i planering på Campus Gotland.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Emmeline Laszlo Ambjörnsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09