Jacob Lundblad

Doktorand vid Matematiska institutionen, Sannolikhetsteori och kombinatorik

E-post:
jacob.lundblad[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Rum ÅNG 14213 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jacob Lundblad
Senast uppdaterad: 2021-03-09