Lotta Hallnäs Rask

Miljösamordnare vid Byggnadsavdelningen, Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö

E-post:
lotta.hallnasrask[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 2205
Mobiltelefon:
072-9999069
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

Miljösamordnare vid Byggnadsavdelningen, Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö; Hållbarhetsforum

Mobiltelefon:
072-9999069
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7 / von Kraemers allé 2
751 05 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

Miljösamordnare vid Byggnadsavdelningen, Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö; Miljöfunktionen

Mobiltelefon:
072-9999069
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

Nyckelord: sustainable development miljö och hållbarhet environment and sustainability miljöfunktionen environmental office hållbarhetsforum sustainability forum

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lotta Hallnäs Rask
Senast uppdaterad: 2021-03-09