Arvid Agne

Systemutvecklare vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
arvid.agne[AT-tecken]uppmax.uu.se
Telefon:
018-471 5421
Besöksadress:
Rum ÅNG 103237 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09