Sushmita Chettri

Gästdoktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
sushmitachettri[AT-tecken]sssihl.edu.in
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09