Susanna Hedborg

Postdoktor vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
susanna.hedborg[AT-tecken]ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Susanna has a PhD in business studies from KTH, within sustainable urban development. Her research covers project studies on urban development, with a focus on practices and informal relationships. Susanna is influenced by seeing urban development through a 'city in the biosphere'-perspective.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

TRANSPLACE (2023-2026)

My main postdoc research project is connected to the research school TRANSPLACE. The research is still in planning, and more information will be added.

Collaborative contracting in road maintenance (2022-2024)

I do part of my postdoc research through LTU, in collaboration with KTH, following Swedish Transport Administration's pilot projects on adapting collaborative contracting in their road maintenance. My research focus on understanding the actors relationships from a project ecology perspective and follow how collaborative contracting change road maintenance practices.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Susanna Hedborg
Senast uppdaterad: 2021-03-09