Erika Andersson

Postdoktor vid Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi

E-post:
erika.andersson[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Kort presentation

Jag studerar lösligt organiskt material i jord och vattensystem i ett tvärvetenskapligt projekt tillsammans med forskare i limnologi, mikrobiell ekologi och fysikalisk kemi från Uppsala och Lunds universitet. Vi är intresserade av organiska kolloiders struktur och interaktioner och hur dessa egenskaper påverkar mikrobiell nedbrytning. För min forskning använder jag mig främst av ljus- och röntgenspridning samt NMR. Jag är doktor i fysikalisk kemi från Lunds universitet.

Nyckelord: biogeochemistry scattering dissolved organic matter colloids

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erika Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09