Erik Svallingson

Doktorand vid Institutionen för ABM, Doktorander

E-post:
erik.svallingson[AT-tecken]abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Sedan 2014 har jag arbetat som bibliotekarie vid Karolinska Institutets universitetsbibliotek. Mitt fokus har bland annat varit på den visuella kommunikationen av vetenskapliga fynd.

Min forskning är inriktad på den informationskompetens som mobiliseras i användandet av grafiskt material inom vetenskaplig kommunikation. Målet är att undersöka och utveckla bibliotekariens visuella informationskompetens samt hens förmåga att stödja användaren inom detta.

Projektet ingår i forskarskolan ReSource.

Nyckelord: scholarly communication visualisation visual communication

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Svallingson
Senast uppdaterad: 2021-03-09