Arvid Sjödin

Doktorand vid Institutionen för idéhistoria

E-post:
arvid.sjodin[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand vid Institutionen för idéhistoria sedan september 2023. Mina intressen kretsar kring kapitalismens, marknadens och konsumtionens historia, samt urbana rumsligheters historia. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag möjliggöranden av rörelse i urbana rum under 1900-talets mitt, och de föränderliga föreställningar om konsumenters subjektiviteter och kroppar genom vilka dessa rörelser producerats.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Arvid Sjödin
Senast uppdaterad: 2021-03-09