Wilhelm Nyström

Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
wilhelm.nystrom[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Wilhelm undervisar skatterätt på juristprogrammets Termin 5, samt på magisterprogrammet i internationell och komparativ skatterätt.

Utöver sin adjunktstjänst vid Uppsala Universitet doktorerar han vid Handelshögskolan i Stockholm och arbetar deltid som skatterådgivare vid EY.

I sin avhandling avser Wilhelm utvärdera svenska regler som syftar till att motverka internationella företags skatteplanering, i synnerhet reglerna mot dubbla underskottsavdrag.

Han har tidigare skrivit om CFC-regler.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Wilhelm Nyström
Senast uppdaterad: 2021-03-09