Leonard Örner

Doktorand i miljörätt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
leonard.orner[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag började som doktorand våren 2024 med ett brett forskningsprojekt om det svenska strandskyddet. Tidigare har jag arbetat som lärare vid Stockholms universitet och som specialistföredragande i miljörätt vid Mark- och miljööverdomstolen. Vid sidan av arbetet som doktorand föreläser jag då och då om miljörätt, särskilt strandskydd och artskydd, bl.a. för domstolsakademin.

Kontakta mig gärna om du vill diskutera strandskydd eller har förslag på vad jag borde ta upp i min avhandling!

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09