Kunal Gupta

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

E-post:
kunal.gupta[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Currently I am interested in

  • Spectral and Exponential Networks
  • Seiberg Witten Curves and Hitchin Integrable Systems

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kunal Gupta
Senast uppdaterad: 2021-03-09