Dawan Raoof

Affilierad Forskningsassistent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
dawan.raoof[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Dawan Raoof har sin grundutbildning i statsvetenskap och disputerat i socialt arbete. För närvarande arbetar han inom ramen för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet MigraMed.

Hans forskning kretsar kring frågor som rör migration, integration, mångkulturalism, religion och välfärdsstat. Hans forskningsintresse är mångkulturalismens utmaningar för det liberaldemokratiska välfärdssystetemet. Andra teoretiska forskningsintressen är; politisk filosofi, fenomenologi och (social) epistemologi.

Akademiska meriter: Doktorsexamen

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Dawan Raoof
Senast uppdaterad: 2021-03-09