Kirsti Biggs

Postdoktor vid Matematiska institutionen, Dynamiska system och talteori

E-post:
kirsti.biggs[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Rum ÅNG 13162 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kirsti Biggs
Senast uppdaterad: 2021-03-09