Nuzhet Inci Kilic

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
inci.kilic[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3077
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Graduated with a BSc in Materials Science and Nanotechnology Engineering at TOBB Economics and Technology University (Turkey) and an MSc in Nanotechnology at KTH (Sweden). I am currently a Ph.D. student in the Microsystems Technology Division at the Department of Materials Science and Engineering. My main focus is the additive manufacturing of microstructures for biochemical signal monitoring.

Nyckelord: materials science nanotechnology biosensors nanomaterials

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nuzhet Inci Kilic
Senast uppdaterad: 2021-03-09