Michal Dolezel

Gästforskare vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Människa-Maskininteraktion

E-post:
michal.dolezel[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Please contact me preferably at michal.dolezel()vse.cz

More personal info is available on my webpage http://nb.vse.cz/~qdolm05/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Michal Dolezel
Senast uppdaterad: 2021-03-09