Sanhita Basu

Forskningsassistent vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Tobias Sjöblom

E-post:
sanhita.basu[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 37 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sanhita Basu
Senast uppdaterad: 2021-03-09