Cecilia Olsson Ladjevardi

ST-läkare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Kliniska verksamheter; Klinisk onkologi

E-post:
cecilia.olsson.ladjevardi[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78–79
751 85 Uppsala

Doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerimmunterapi; Forskargrupp Gustav Ullenhag

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 100/101
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 100/101
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09