Maria Pananaki

Kort presentation

Jag är sedan april 2022 projektsamordnare vid Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus). 2021 disputerade jag i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Pananaki
Senast uppdaterad: 2021-03-09