Meriem Beloucif

Biträdande universitetslektor i datorlingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
meriem.beloucif[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 1417
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am an assistant professor in Computational Linguistics at the Department of Linguistics and Philology at Uppsala University. My current research focuses on neural machine translation and lexical semantics in large models, notably in low-resource languages. Before, I worked on comparative QA at the LT Group at Hamburg University and spent a year at Copenhagen University working on semantic parsing and machine translation. I did my PhD at HKUST, Hong Kong on machine translation.

Nyckelord: semantics natural language processing machine learning machine translation low-resource languages

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Meriem Beloucif
Senast uppdaterad: 2021-03-09