Ann Werner

Universitetslektor vid Institutionen för musikvetenskap

E-post:
ann.werner[AT-tecken]musik.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 633
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Ann Werner är lektor i Musikvetenskap vid Uppsala universitet och hennes forskningsområden är främst genus, populärmusik och medier. Hon är docent i genusvetenskap (vid Södertörns högskola). Under 2024 forskar Ann i två projekt; ett om nation och genus i klassisk högre musikutbildning i Europa och ett om tystnadskultur i svensk scenkonst. Hon undervisar på institutionens kurser som handlar om populärmusik, musiketnologi eller genus.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ann Werner
Senast uppdaterad: 2021-03-09