Viveca Sjöstedt

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
viveca.sjostedt[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 1899
Mobiltelefon:
073-4697518
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Doktorand i projektet "Hållbar eller segregerad? Energigemenskaper för en bred hållbar energiomställning”. Projektet startade i september 2021. Det är finansierat genom ett anslag på 8 miljoner kronor från Formas. Projektet är planerat att vara klart i mitten av 2025.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Viveca Sjöstedt
Senast uppdaterad: 2021-03-09