Annika Heckel

Biträdande universitetslektor vid Matematiska institutionen, Sannolikhetsteori och kombinatorik

E-post:
annika.heckel[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3020
Besöksadress:
Rum ÅNG 14107 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

I work in combinatorics and probability theory, in particular random graph theory.

Personal website (with list of publications)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Annika Heckel
Senast uppdaterad: 2021-03-09