Linda Swanson

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
linda.swanson[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Psykolog vid Centrum för klinisk forskning i Sörmland (CKFD)

Postadress:
Centrum för klinisk forskning
Sveavägen entré 9
631 88 ESKILSTUNA

Kort presentation

Min forskning handlar om biopsykosociala processer som ligger bakom symptomen vid psykiatriska tillstånd, med särskilt fokus på psykos och schizofreni. Min långsiktiga ambition är att vidareutveckla interventioner för dessa individer då de ofta inte får tillgång till terapeutisk behandling.

(Foto: MälarFoto)

Nyckelord: intervention psychiatry psychosis schizophrenia clinical psychology

Master of Arts (MA) (Hon) Psychology, University of Glasgow

Master of Science (Msc) Clinical Neuropsychology, Leiden University

Doctorate in Clinical Psychology, University of Edinburgh

Våra pågående projekt fokuserar på Metakognitiv Träning (MKT) vid negativa symptom, Narrative Exposure Therapy (NET) vid trauma och psykos, samt Dialektisk beteendeterapi (DBT) och Dialektisk beteendeterapi Skills System (DBT-SS) vid svårigheter med känsloreglering vid psykos.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Linda Swanson
Senast uppdaterad: 2021-03-09