Markus Al-Afifi Norberg

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
markus.al-afifi[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2421
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är doktorand i didaktik och forskar huvudsakligen om relationen mellan samhällskunskapsdidaktik och interkulturell kompetens. För närvarande driver jag ett forskningsprojekt som undersöker hur interkulturell kompetens kan mätas inom olika internationella kunskapsmätningar producerade av OECD och IEA. Framförallt är jag intresserad av hur ökade kunskaper om interkulturell kompetens bland elever och lärare kan bidra till en mer inkluderande samhällsutveckling.

Nyckelord: interkulturalitet gymnasieskolan samhällskunskap interkulturell kompetens international large scale assessment

ASSESS forskarskola: ASSESS är en forskarskola med inriktning mot kunskapsmätningar inom utbildningssystem (eng. akronym ASSESS). Forskarskolan är ett samarbete mellan tre lärosäten; Göteborg, Uppsala och Stockholms universitet. ASSESS omfattar 18 doktorander som är knutna till lärarutbildningarna vid de tre lärosätena. Vårt syfte är att stärka forskningskompetens och utbildningsvetenskaplig forskning inom bedömningsområdet inom lärarutbildningarna.

URL: https://www.gu.se/forskarskolan-assess

ÄDISH-gruppen: Undervisning i geografi, historia, samhällskunskap och religion på alla stadier är i centrum för den forskning som bedrivs i ÄDISH. Forskningen som gruppen arbetar med undersöker till exempel vad som är viktigt och svårt för elever att lära sig i de olika ämnena och hur undervisning kan designas för att stödja elevernas lärande. Forskningen bedrivs utifrån en mångfald av teorier och metoder för att kunna bidra med kunskap om den komplexitet som karakteriserar undervisning i de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnena. Studierna som genomförs kan vara tydligt ämnesspecifika med direkt koppling till skolans SO-ämnen samt mer ämnesövergripande med fokus på till exempel frågor om rättvisa, hållbarhet, mångfald och digital källkritik. Med en tydlig förankring i ämnesdidaktiska utmaningar bedrivs forskning i gruppen med relevans särskilt för blivande och aktiva lärare i skolans SO-ämnen.

URL: https://www.edu.uu.se/forskning/didaktik/amnesdidaktik-i-samhallsvetenskap-och-humaniora--adish-/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09