Sebastian Schwarzacher

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Analys och partiella differentialekvationer

E-post:
sebastian.schwarzacher[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3013
Besöksadress:
Rum ÅNG 13163 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Research interests:

  • Nonlinear partial differential equations
  • Fluid dynamics, fluid-structure interactions
  • Calculus of variations
  • Theory of Numerics for PDEs
  • Analysis of evolutionary non-linear PDEs

Further, I am the head of the Centre of analysis and numerics for fluid-structure interactions at Charles University. The research focus on the mathematics for the interactions between (elastic) solids and (viscous) fluids.

Nyckelord: fluid dynamics analysis solid-liquid interfaces partial differential equations solid-fluid and heat interactions

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Curriculum Vitae

List of publications

Orcid

Google Scholar

MathSciNet

Preprints

  1. C. Mindrila, S. Schwarzacher: Time-periodic weak solutions for an incompressible Newtonian fluid interacting with an elastic plate, (2021), Preprint.
  2. D. Breit, M. Kampschulte, S. Schwarzacher: Compressible fluids interacting with 3D visco-elastic bulk solids, (2021), Preprint.
  3. O.Saari, S. Schwarzacher: Construction of a right inverse for the divergence in non-cylindrical time dependent domains, (2021), Preprint.
  4. B. Benesova, M. Kampschulte, S. Schwarzacher: Variational methods for fluid-structure interaction and porous media (2021), Preprint.
  5. B. Benesova, M. Kampschulte, S. Schwarzacher: A variational approach to hyperbolic evolutions and fluid-structure interactions, (2020), Preprint.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sebastian Schwarzacher
Senast uppdaterad: 2021-03-09