Frida Pålsson Hennoks

Adjungerad adjunkt vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
frida.palsson.hennoks[AT-tecken]nck.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Universitetsadjunkt, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Även sjuksköterska på Kvinnofridsmottagningen på Akademiska sjukhuset. Båda under Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK,

Kursledare för valbara kursen inom sjuksköterskeprogrammet Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och dess inverkan på hälsan 7,5 hp.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Frida Pålsson Hennoks
Senast uppdaterad: 2021-03-09