Hamidreza Mokhtari

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Makromolekylär kemi

E-post:
hamidreza.mokhtari[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Nyckelord: biomaterials tissue engineering hydrogels

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hamidreza Mokhtari
Senast uppdaterad: 2021-03-09