Ada Lerma Clavero

Doktorand vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Femke Heindryckx

E-post:
ada.lerma[AT-tecken]mcb.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
751 23 Uppsala
Postadress:
Box 571
751 23 UPPSALA

Gästdoktorand vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Forskning; Translationell läkemedelsutveckling

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
75124 Uppsala
Postadress:
Box 591
75124 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ada Lerma Clavero
Senast uppdaterad: 2021-03-09