Dolores Calvo

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
dolores.calvo[AT-tecken]statsvet.uu.se
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Dolores Calvo, FD. Dolores disputerade vid Sociologiska institutionen på Göteborgs universitet år 2013 med en avhandling som analyserade policyskapande processer och genusfrågor inom EU, med fokus på policyförslag om migration, asyl, trafficking och utvecklingssamarbete samt jämställdhetsintegrering på EU-nivå. Nu arbetar hon med ett projekt om implementering av policy mot sextortion i Tanzania, med fokus på frågor om maktmissbruk, sexuella övergrepp, genus och könsnormer, tvång och samtycke.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Dolores holds a PhD in Sociology from the University of Gothenburg (2013). Her PhD thesis on gender and gender mainstreaming at EU level analyses discourses and representations of gender, policy developments of gender equality legislation, and the mainstreaming of gender in different policy areas with particular focus on migration, asylum and development cooperation policies. Dolores is currently working on a project on implementation of policies against sextortion in Tanzania, including questions of abuse of power, sexual abuse, gender norms, coercion and consent. She has researched and worked in the following fields: gender, women’s reproductive rights, abortion and women’s rights in childbirth, gender-based violence, violence against women, trafficking, prostitution, feminism, development, collective action, and grassroots movements. She has mainly worked in Sweden, Latin America and at EU-level.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Dolores Calvo
Senast uppdaterad: 2021-03-09