Stefano Crespi

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Syntetisk molekylär kemi

E-post:
stefano.crespi[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmslaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Stefano is a Tenure Track Assistant Professor in Organic Photochemistry.

The research in the Crespi group concerns the understanding and controlling of molecular motion at the nanoscale triggered by light.

For more information regarding our research, please check out the Crespi Group website.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stefano Crespi
Senast uppdaterad: 2021-03-09