Zaki Alomar

Postdoktor vid Institutionen för materialvetenskap, Medicinsk teknik

E-post:
zaki.alomar[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Nyckelord: finite element methods solid mechanics metals additive manufacturing

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Zaki Alomar
Senast uppdaterad: 2021-03-09