Farjana Choudhury

Ekonom vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
farjana.choudhury[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 7322
Mobiltelefon:
070-679613
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Kort presentation

Ansvarig för följande program: Molekylär biomimetik samt Mikrobiell kemi

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Farjana Choudhury
Senast uppdaterad: 2021-03-09