Alexandru Lefter

Adjungerad universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
alexandru.lefter[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 2999
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Beroende på termin undervisar jag på olika kurser i svenska som andraspråk. Under ht 2023 undervisar jag på Basic Swedish. Mina intressen rör fonetik och grammatik ur ett andraspråksperspektiv, litteraturhistoria samt reselitteratur på 1700-talet. Ursprungligen är jag ämneslärare i svenska som andraspråk och franska.

Nyckelord: 1700-tal svenska som andraspråk grammatik fonetik litteraturhistoria reselitteratur

Jag har arbetat som ämneslärare i svenska som andraspråk sedan 2013. Sedan februari 2023 undervisar jag på Basic Swedish-kurserna, från augusti som adjungerad adjunkt.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Alexandru Lefter
Senast uppdaterad: 2021-03-09