Pia Tham

Professor vid Institutionen för socialt arbete, Lärare och forskare

E-post:
pia.tham[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning rör organisation, ledarskap och arbetsvillkor inom socialtjänsten. Senare studier har rört övergången från utbildningen till yrkesliv och förberedelsen för yrkeslivet. Ett annat spår rör hur yrkesrollen har utvecklats och ledarrollen. De senaste externfinansierade projekten har haft fokus på vad som bidrar till arbetstillfredsställelse samt till friska arbetsplatser, samtalsträning för socionomer med hjälp av AI och arbetsvillkor för socionomer i de nordiska länderna.

Nyckelord: arbetsmiljö ledarskap socionom socialt arbete yrkesverksamma socionomers professionsidentitet

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Pia Tham
Senast uppdaterad: 2021-03-09