Timo Dederichs

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
timo.dederichs[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
072-4471698
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

In my research, I am interested in the photochemistry of transition metal complexes and their potential for activating chemical bonds. For this purpose, I use time-resolved X-ray spectroscopy to investigate induced changes in the electronic structure of those complexes and the formation of new bonds.

Nyckelord: photocatalysis x-ray photon science time-resolved spectroscopy bond activation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Bachelor of Science Chemistry, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Germany, 2017-2020

Master of Science Chemistry, Rheinische Friedirch-Wilhelms Universität Bonn, Germany, 2020-2022

Awards:

Awarded for outstanding performance in Bachelor studies by the GDCh (German Chemical Society)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Timo Dederichs
Senast uppdaterad: 2021-03-09