Daniela Scaccabarozzi

Post doc. vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

E-post:
daniela.scaccabarozzi[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daniela Scaccabarozzi
Senast uppdaterad: 2021-03-09