Cecilia Brundin Pettersson

Forskningsassistent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Barn- och ungdomspsykiatri

E-post:
cecilia.brundin.pettersson[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Nyckelord: psychology nutrition toxicology eating disorders pregnancy biochemistry eating disorders and pregnancy binge eating disorder and obesity binge eating disorder and pregnancy

Jag är nutritionist och arbetar sedan flera år inom ätstörningsvården. Min första artikel, Eating disorder symptoms pre- and post partum, publicerades 2016 och blev på ett sätt starten på min forskning. I dag är jag forskarstudent och min forskning handlar om att i första hand ta reda på vad gravida kvinnor med ätstörningssymtom har för behov av behandling och stöd och vad de kan se för hinder till att söka stöd. Med den kunskapen kan vi senare utveckla stöd och behandling för dessa kvinnor. Parallellt med forskningen arbetar jag kliniskt som behandlare vid Dala ABC ätstörningsenheten för vuxna inom region Dalarna. På Dala ABC möter jag patienter (de flesta gravida eller nyblivna mammor) dels individuellt men även i grupp. Dala ABC har en mammagrupp för patienter som är gravida eller mammor med små barn. Vi samarbetar även med mödra- och barnhälsovården inom region Dalarna. Detta tvärvetenskapliga samarbetet kallas Ätsam och innefattar bland annat en vårdrutin som skrivits i samarbete mellan Dala ABC, mödra- och barnhälsovården för ett säkert vård flöde för patienten och ett stöd för kliniker.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Cecilia Brundin Pettersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09