Zhaohui Pan

Stipendiat vid Institutionen för organismbiologi, Evolution och utvecklingsbiologi

E-post:
zhaohui.pan[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

panzhaohui@ivpp.ac.cn

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Zhaohui Pan
Senast uppdaterad: 2021-03-09