Ellen Jonsson

Doktorand i retorik vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
ellen.jonsson[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i retorik. Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur begreppet "folk" använts i svensk politisk retorik från 1880-talet fram till 2020-talet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ellen Jonsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09