Magdalena Rozenberg

Doktorand i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
magdalena.rozenberg[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i litteraturvetenskap sedan januari 2023.

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag hur döttrars subjekt formas i relation till mödrar i samtida skandinavisk poesi och prosa.

Jag är doktorand sedan januari 2023 och har en masterexamen i litteraturvetenskap från Köpenhamns universitet, 2019. Under 2021-2022 arbetade jag som projektassistent, konferensarrangör och redaktör på Centre for Scandinavian Studies vid Lunds universitet.

Deltar i EU-projektet "MotherNet: Developing a New Network of Researchers on Contemporary European Motherhood”.

Konferenser

Nationell ämneskonferens i litteraturvetenskap, Genusperspektiv på litteratur, litteraturvetenskap och litteraturundervisning, Umeå 2022.

”Discourses on Motherhood”, London Centre for Interdisciplinary Research, University of London, London 2022.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Magdalena Rozenberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09