Karl-Fredrik Kylesten Boholm

Doktorand vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
karl-fredrik.kylesten[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Room 5104B

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karl-Fredrik Kylesten Boholm
Senast uppdaterad: 2021-03-09