Sven Braner

Student vid Institutionen för kemi - BMC, Organisk kemi; Dyrager grupp

Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 576
75123 Uppsala

Student vid Institutionen för läkemedelskemi, Analytisk farmaceutisk kemi

Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 574
751 23 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09