Thorsten Glüsenkamp

Postdoktor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
thorsten.glusenkamp[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Interested in probabilistic machine learning applied to astro (-particle) physics.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Thorsten Glüsenkamp
Senast uppdaterad: 2021-03-09