Alan Coleman

Postdoktor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
alan.coleman[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

As part of my work in astroparticle physics, I have been involved in:

  • Studying ulta-high energy cosmic rays at the Pierre Auger Observatory
  • Planning and designing a air-shower array of antennas to add to the IceCube Neutrino Observatory
  • (Currently) working on a neutral network to act as a trigger for the first detection of cosmogenic neutrinos at RNO-G

For more on my work, see my list of publications here.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Alan Coleman
Senast uppdaterad: 2021-03-09