Jan Felix Schuster

Masterstudent vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
jan-felix.schuster[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Masterstudent vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

E-post:
jan-felix.schuster[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jan Felix Schuster
Senast uppdaterad: 2021-03-09