Axel Pontén

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
axel.ponten[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

PhD student at IceCube searching for Beyond Standard Model physics.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Axel Pontén
Senast uppdaterad: 2021-03-09