Malika Islam

Student vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
malika.islam[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Stipendiat vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Tobias Sjöblom

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 37 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09